Το Σχολείο μας

Το Σχολείο μας

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

Tην Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 δε θα λειτουργήσει το Σχολείο λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων