Το Σχολείο μας

Το Σχολείο μας

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν τη σχολική χρονιά 2010-2011

Δήμου Ευάγγελος (Διευθυντής)
Μεντάκης Αναστάσιος (Υποδιευθυντής)
Καρακατσιώτη Αθανασία (Υπεύθυνη Ολοήμερου)
Μπουραζάνη Κασσιανή (Γραμματειακή υποστήριξη)
Γιακουμή Αικατερίνη (Α)
Σκούρα Φωτεινή (Β1)
Αλαμανή Γεωργία (Β2)
Περδίκη Μαρία (Γ1)
Βασιλάκη Ανθή (Γ2)
Κωνσταντινίδου Δαμιανή (Δ1)
Δασκαλάκη Γεωργία (Δ2)
Σκαντζού Ελένη (Ε1)
Καραγιοβανίδου Αλεξάνδρα (Ε२)
Φαναρτζή Ευαγγελία (ΣΤ1)
Καρολίδου Κατερίνα (ΣΤ2)
Γαλάνης Γεώργιος (Ειδικής Αγωγής)
Καρρά Ευαγγελία (Ολοήμερο)
Ρετετάγκου Ζαχαρούλα (Καθ. Αγγλικών)
Τουρή Βασιλική (Καθ. Φυσικής Αγωγής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων