Το Σχολείο μας

Το Σχολείο μας

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν τη σχολική χρονιά 2011-2012:
Σπανού Μαγδαληνή (Διευθύντρια)
Μεντάκης Αναστάσιος (Υποδιευθυντής)
Ράκου Αικατερίνη (Υπεύθυνη Ολοήμερου)
Μπουραζάνη Κασσιανή (Γραμματειακή υποστήριξη)
Δαλιάνη Ευαγγελία (Α)
Καρακατσιώτη Αθανασία (Β)
Καρολίδου Κατερίνα (Γ1)
Φαναρτζή Ευαγγελία (Γ2)
Βασιλάκη Ανθή (Δ1)
Περδίκη Μαρία (Δ2)
Απόστολος Λαμπίρης (Ε1)
Δασκαλάκη Γεωργία (Ε2)
Σκαντζού Ελένη (ΣΤ1)
Καραγιοβανίδου Αλεξάνδρα (ΣΤ2)
Γαλάνης Γεώργιος (Ειδικής Αγωγής)
Δελαπόρτα Βασιλική (Ολοήμερο)
Ρετετάγκου Ζαχαρούλα (Καθ. Αγγλικών)
Παναγιώτου Χρήστος (Καθ. Φυσικής Αγωγής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων